L'actualitat del sector empresarial

Benvinguda del President

Josep Sánchez Llibre

Josep Sánchez Llibre, President de Foment del Treball

Foment de la Producció ha estat una publicació referent pel món econòmic català durant molts anys, i ha estat pràcticament l’única publicació que es dedicava exclusivament a l’activitat empresarial productiva, a les indústries manufactureres i als serveis.

Avui, en una societat on els mitjans de comunicació tenen un paper molt important, sortosament hi ha moltes publicacions dedicades a l’activitat productiva, algunes molt especialitzades i altres més generals, és aquesta la raó que ens ha portat a reflexionar sobre quins objectius podria tenir la nostra publicació per ser de més utilitat als socis de Foment del Treball.

La nostra entitat està en un procés de transformació important. Tots ho podeu comprovar. La funció essencial de lobby que ha de tenir tota organització empresarial es fonamental, i ha agafat una embranzida important, i més a Foment que és la gran confederació de tots els sectors econòmics i organitzacions territorials. Les nostres direccions han assolit un nivell de professionalitat que es tradueix en les bones propostes per millorar l’economia que Foment està fent constantment.
No podem deixar de parlar d’Institut d’Estudis Estratègics (el Think Tank de Foment) que està llençant idees de profunditat per provocar reflexions i debats a la nostra societat, i darrerament, la refundació de la Societat d’Estudis Econòmics en la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i Socials, per tal d’obrir debat sobre Barcelona i la seva metròpoli.

En aquest context de reformes internes i de ser més útils als nostres associats, s’emmarca la nova publicació, hereva de l’antiga Foment de la Producció, a fi de facilitar networking entre els associats i facilitar-los-hi el fet de donar-se a conèixer; facilitar, en definitiva, la informació, el contacte i el negoci.

Josep Sánchez Llibre

President de Foment del Treball