Jornada en matèria de Protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Existeix una àmplia i variada normativa que, des de diverses òptiques o enfocaments (laboral, sancionador, penal, disciplinari, etc.) regula les obligacions de l’empresa quant a la protecció de les persones treballadores enfront l’assetjament sexual i per raó de sexe.

L’article 48 de la LOIEMH estableix l’obligatorietat de totes les empreses, independentment de la seva mida, de tenir mesures de prevenció d’assetjament sexual i/o per raó de sexe i d’arbitrar procediments per a la seva prevenció.

A banda de l’obligatorietat d’implementar un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, és necessari que les empreses promoguin condicions de treball adequades i un clima laboral saludable que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

En aquest sentit, des de Foment del Treball organitzem la present jornada per promocionar la implementació de les Eines acordades al Consell de Relacions Laborals de Catalunya: el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, la Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa i el Decàleg de tolerància zero amb l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.

Ponent: Beatriz Fernández-Tubau, representant de Foment del Treball a la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball al Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

 

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

 

La jornada es podrà seguir per la plataforma Zoom. (Places limitades, si s’exhaureixen s’obrirà llista d’espera)

S’enviarà un correu electrònic amb l’enllaç per accedir a a la reunió el dia anterior a la jornada.

És imprescindible en formalitzar la inscripció omplir tots els camps del formulari: nom, cognoms (que han de ser els mateixos que s’utilitzaran per a identificar-se a Zoom), DNI, empresa i adreça postal completa.

Data

des. 15 2020
Expired!

Hora

10:00 am - 12:00 pm

Etiquetes

Foment Institucional